Хидроелектране на Врбасу
 

26.9.2018

Свечано отварање новоизграђене хидроелектране ХЕ "Бочац 2" и "Мале хидроелектране" заказано за 4. октобар 2018. године

-
-

Предузеће ЗП“Хидроелектране на Врбасу“ а.д., Мркоњић Град завршава изградњу новог производног објекта хидроелектране ХЕ „Бочац 2“. У току су завршна испитавања, пробни рад и обука особља за рад на постројењима.

Свечано отварање производног објекта је заказано за 4. октобар 2018. године са почетком у 10.00 часова. Поред ХЕ "Бочац 2" за исти дан је заказано и отварање већ раније изграђеног објетка "Мала хидроелектрана" која се налази у непосредној близини ХЕ "Бочац".

Изградња објекта трајала је од 20. јула 2015. године до њеног пуштања у рад 20. августа 2018. године. У том периоду су инвеститор, ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, извођач грађевинских радова, Интеграл Инжењеринг из Лакташа, испоручилац електромашинске и хидромеханичке опреме и извођач радова, Елнос БЛ из Бањалуке и пројектант, консултант и надзор у току изградње свих објеката, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда, уложили огромну радну енергију, као и велико знање техничког и административног кадра да би овај сложени пројекат успјешно довели до завршетка.

Уграђено је преко 15.000 м3 бетона, више од 1.000 т арматурног челика и ископано преко 40.000 м3 стенског материјала највише категорије чврстоће. Велико искуство грађевинског техничког кадра и исказана одговорност били су пресудни у решавању свих непредвиђених ситуација које је овај посао носио са собом.

Посебну димензију овом подухвату даје чињеница да су се радови изводили у условима сталне производње енергије на хидроелектрани „Бочац“, што је значило свакодневне осцилације у протоку и нивоу воде са обе стране бране и да је извођач грађевинских радова веома мали број дана захтевао посебан режим рада који би доносио губитке у производњи електричне енергије, а ток Врбаса никад није био прекидан и сачувани су квалитет и чистоћа воде у изворном стању. Такође је важно напоменути и да се саобраћај магистралним путем током извођења радова несметано одвијао.

ХЕ „Бочац 2“ је пројекат на коме су примењени најсавременији пројектни менаџмент и контрола квалитета. Ово је било изузетно важно у сегменту заштите и безбједности на раду, па је изградња, захваљујући примјени високих стандарда, завршена без иједне повреде.

За сва наведена предузећа је изградња ХЕ „Бочац 2“ представљала посебан изазов. Ове компаније су успјешном реализацијом свих фаза радова потврдиле свој “know-how”, као и то да веома добро познају модерну технологију и да сопственим ресурсима могу да реализују комплетан пројекат од фазе израде техничке документације до пуштања постројења у рад.

Хидроелектрана „Бочац 2“ је изграђена тако да задовољава савремене трендове и технолошка достигнућа која се примијењују на страним тржиштима. Опрему која је у њу уграђена произведена је од стране реномираних свјетских произвођача. У питању је опрема која испуњава европске и свјетске стандарде, како у дијелу ефикасности, тако и дијелу заштите на раду и заштите животне средине. Тако су, примјера ради, у ХЕ „Бочац 2“ уграђена два капсулна агрегата, сваки од њих тежак 55 тона и снаге 5 МW, који су данас међу првим агрегатима овог типа уграђеним на подручју бивше Југославије.

Хидроелектране, као капитални објекти, се не граде често. Ретке су генерације градитеља које су имале срећу да учествују на пројектима сличне комплексности. Из тог разлога после овако успешно обављеног посла сви могу да буду поносни на свој допринос изградњи овако сложеног објекта.

Најважнији аспект овог пројекат је да су грађани Републике Српске добили један потпуно нови извор енергије који битно утиче на квалитет рада читавог енергетског система и који ни на који начин не угрожава околину, а поготово треба имати у виду да у овом делу државе постоји одређен дефицит у производњи електричне енергије. Стога је потпуно оправдано размишљати о даљем развоју енергетског система градњом нових постројења на бази чисте и обновљиве енергије.

На крају, треба навести да новоизграђена хидроелектрана „Бочац 2“ по својим специфичним карактеристикама представља јединствен објекат у оквиру система Електропривреде Републике Српске.