30.1.2015

Обавјештење о почетку трговања акцијама без права на дивиденду

У складу са Одлуком Скупштине акционара Хидроелектране на Врбасу а.д. Мркоњић Град, од 26.09.2014. године, Бањалучка берза а.д. Бања Лука даје основне информације о расподјели дивиденде:

Ознака хартије од вриједности                                             HELV-R-A
Износ дивиденди у новцу                                                          975.214 КМ
Дивиденда у новцу по једној акцији                                        0,0095 КМ
Датум пресјека права на диведенду                                      26.10.2014. године
Датум почетка трговања без права на дивиденду               22.10.2014. године
Датум почетка исплате дивиденде                                          01.11.2014. године