Хидроелектране на Врбасу
 

6.9.2018

Завршена набавка угоститељских услуга

Прихваћена Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о јавним набавкама, Анекс II дио Б („Службени гласник БиХ“ бр.39/14) – Угоститељске услуге (на период од три године), додијељен најбоље оцијењеном понуђачу за следеће лотове:


- Лот - 2 Угоститељска радња „МЛАДО ЈАГЊЕ“ СП Мркоњић Град, за понуђену цијену у износу од 125,00 КМ без ПДВ-а, по просјечним јединичним цијенама.

У прилогу је одлука о избору.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 69kb)
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.