Хидроелектране на Врбасу
 

3.8.2018

Услуге поводом отварања ХЕ „Бочац 2“

-

Предмет овог поступка је набавка услуге - Услуге поводом отварања ХЕ „Бочац 2“, у складу са Одлуком о покретању поступка набавке услуга број: УП-233/18 од 27.04.2018.  године, која је саставни дио Плана набавки за 2018. годину под ставком бр.4. Разне услуге везане за отварање ХЕ „Бочац 2“ (шифра ЈРЈН 98300000-6). Предмет набавке је детаљно описан у Спецификацији услуга (Aнекс 3 и Анекс 4)  која се налази у прилогу овог Позива и чини његов саставни дио.

Процијењена вриједност набавке је 49.000,00 КМ.

У прилогу се налази тендерска документација са анексима.

 
Документи за преузимање:
 
Тендерска документација (pdf, 326kb)
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.