Хидроелектране на Врбасу
 

12.4.2019

Спровођење мониторинга ихтиофауне и акватичних заједница воде

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга-Спровођење мониторинга ихтиофауне и акватичних заједница воде и израда анализе и извјештаја о процјени штете рибљег фонда и акватичних заједница током експлоатације ХЕ "Бочац" и МХЕ "Бочац 2",додјењује се најбоље оцијењеном понуђачу "Институт за воде"д.о.о. Бијељина за понуђену цијену у износу од 14.500,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 191kb)
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.