20.11.2018

Извођење додатних радова на уређењу платоа од машинске зграде до кућне турбине

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке ,број:07-3678-6/18 од 05.11.2018. године и уговор за јавну набавку радова-Извођење додатних радова на уређењу платоа од машинске зграде до кућне турбине,додјељује се понуђачу "Мркоњић путеви"д.о.о. Мркоњић Град,за понуђену цијену у износу од 43.277,38 КМ без ПДВ-а.

У прилогу је Одлука о избору.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 188kb)