28.11.2018

Набавка групе потрошног материјала за машинску службу

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци роба-Набавка групе потрошног материјала за машинску службу-сет заптивки за цилиндар,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "HIDROPNEUMATIK"d.o.o. Бања Лука у вриједности од 3.900,00 КМ без ПДВ-а.

У прилогу се налази Одлука о избору. 

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 194kb)