3.10.2018

Услуга обуке за одржавање и кориштење МХЕ “Бочац 2“

Прихваћена Препорука Комисије за јавне набавке, број: 07-3291-6/18 од 28.09.2018. године и уговор за јавну набавку услуга – Услуга обуке за одржавање и кориштење МХЕ “Бочац 2“, додијељен понуђачу „ELNOS BL“ д.о.о. Бања Лука, за понуђену цијену у износу од 99.680,00  КМ без ПДВ-а.

У прилогу је одлука о избору.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 67kb)