13.9.2018

Рекламно обиљежје на објекту МХЕ „Бочац 2“

-

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку радова – Рекламно обиљежје на објекту МХЕ „Бочац 2“ – додатни радови.

У прилогу је позив са анексима.

 

 
Документи за преузимање:
 
Позив и прилози (pdf, 548kb)