7.6.2018

Преговарачки поступак за објављивање публикација на сајту „Све о Српској“

Упућен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Објављивање публикација на сајту „Све о Српској“.

У прилогу је текст позива са анексима.

 
Документи за преузимање:
 
Позив и прилози (pdf, 263kb)