4.6.2018

Рекламирање на учешћу женског камерног хора „Бањалучанке“ на највећем свјетском хорском такмичењу

-

Прихваћена Препорука Комисије за јавне набавке, број: 07-1597-6/18 од 23.05.2018. године и уговор за јавну набавку услуга – Рекламирање на учешћу женског камерног хора „Бањалучанке“ на највећем свјетском хорском такмичењу – СВЈЕТСКОЈ ХОРСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ у Јужноафричкој републици, додијељен понуђачу Удружење „АРТ ПУЛС“ Бања Лука за понуђену цијену у износу од 5.000,00 КМ без ПДВ-а.

У прилогу је одлука о избору.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 66kb)