3.8.2017

Набавка и уградња клима уређаја

-

Прихваћена Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци роба – Набавка клима уређаја са уградњом, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу „Слобода“ с.п. Ненад Бојанић Бања Лука за понуђену цијену у износу од 9.580,00 КМ без ПДВ-а.
 

У прилогу је одлука о избору.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 69kb)