8.8.2019

Надоградња програма за обрачун плата

Прихвата се Препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Надоградња програма за обрачун плата,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "КИ СИСТЕМИ"д.о.о. Приједор у вриједности од 4.200,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 213kb)