1.8.2019

Рекламирање предузећа на LED дисплеју

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Рекламирање предузећа на LED дисплеју.

У прилогу је текст позива са анексима.

 
Документи за преузимање:
 
Позив и прилози (pdf, 322kb)