19.4.2019

Редизајн WEB сајта

Прихвата се препорука Комерцијалне службе и Уговор о набавци услуга-Редизајн WEB сајта(интернет презентације)предузећа,додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу "SECTOR ADS"д.о.о. Бања Лука,у вриједности од 1.500,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу је Одлука о избору.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 274kb)