Хидроелектране на Врбасу
 

20.3.2019

Спровођење активности стручног надзора над реализацијом пројекта МХЕ "Кућна турбина"

Прихвата се Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци услуга - Спровођење активности стручног надзора над реализацијом пројекта МХЕ "Кућна турбина",додјељује се најбоље оцијењеном понуђачу Конзорцијум Центар за пројектовање и консалтинг "ЦПК"д.о.о. Бања Лука  и "HKP Consulting"д.о.о. Бања Лука за понуђену цијену у износу од 7.300,00 КМ без ПДВ-а.

У Прилогу се налази Одлука о избору.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 200kb)
 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.