Хидроелектране на Врбасу
 

29.11.2018

Снимање документарног филма о изградњи МХЕ „Бочац 2“

-

Упућен Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Снимање документарног филма о изградњи МХЕ „Бочац 2“.

У прилогу је Поив са анексима.

 
Документи за преузимање:
 
Позив и прилози (pdf, 307kb)