Хидроелектране на Врбасу
 

31.10.2018

Извођење додатних радова на уређењу платоа од машинске зграде до кућне турбине

Упућен позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и достављање иницијалне понуде за набавку радова – Извођење додатних радова на уређењу платоа од машинске зграде до кућне турбине.

У прилогу је текст позива са анексима.

 
Документи за преузимање:
 
Позив и прилози (pdf, 392kb)