Хидроелектране на Врбасу
 

5.10.2018

Систематски љекарски преглед радника

Прихваћена Препорука Комисије за јавне набавке и Уговор о набавци на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о јавним набавкама, Анекс II дио Б („Службени гласник БиХ“ бр.39/14) – Систематски љекарски преглед радника, додијељен најбоље оцијењеном понуђачу ЗУ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ЦЕНТАР „DEAMEDICA“  Бања Лука за понуђену цијену у износу од  4.916,00 КМ без ПДВ-а.

У прилогу је одлука о избору.

 
Документи за преузимање:
 
Одлука о избору (pdf, 72kb)