Хидроелектране на Врбасу
 

12.9.2018

Поништен поступак за набавку услуге геодетског осматрања и обраде података

Поништен поступак за набавку услуга:

Лот 1 Геодетско осматрање бране и компензационог базена у 2018 години и
Лот 2 а)Обрада података геодетских мјерења у 2017 годиниза службу техничког осматрања бране и б) Обрада података физикалних мјерења у 2017 години за службу техничког осматрања бране.

У прилогу је закључак о поништењу поступка.

 
Документи за преузимање:
 
Закључак (pdf, 236kb)