Хидроелектране на Врбасу
 

8.10.2015

Заказана 21. редовна сједница Скупштине акционара ЗП „Хидроелектране на Врбасу“

-

Надзорни одбор ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град је заказао 21. редовну сједницу Скупштине акционара  ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић  Град, која ће се одржати дана 03.11.2015. године у Мркоњић Граду у просторијама   Управне зграде у Мркоњић Граду, са почетком у  13 часова.

За Скупштину акционара је предложен сљедећи дневни ред:

  1. Избор Предсједника скупштине акционара, Комисије за гласање, записничара и два овјеривача записника;
  2. Разматрање и усвајање Извјештаја комисије за гласање;
  3. Разматрање и усвајање Извода из записника са XIII ванредне Скупштине акционара и XX редовне сједнице Скупштине Акционара;
  4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Надзорног одбора;
  5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Одбора за ревизију;
  6. Разматрање и усвајање:

а) Извјештаја независног ревизора „Deloitte“ по финансијским  извјештајима за 2014. годину;

б) Извјештаја о пословању ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2014. годину, са изјавом о усклађености организације и дјеловања са кодексом понашања (стандардима корпоративног управљања);

в) Финансијског извјештаја ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2014. годину;

г) Разматрање и усвајање акционог плана за отклањање утврђених недостатака у ревизорском извјештају „Deloitte“ за 2014. годину

  1. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели добити остварене по финансијском извјештају ЗП "Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град за 2014. годину;

Материјали за све тачке  дневног реда налазе се на огласним таблама Предузећа. У случају да се засједање Скупштине акционара, у недостатку кворума, не одржи 03.11.2015 . године, поновљено ће се одржати 06.11.2015. године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

 
Документи за преузимање:
 
Сазив и дневни ред (pdf, 97kb)