Хидроелектране на Врбасу
 

16.12.2011

Режим рада у периоду наиласка великих вода

Режим рада у периоду наиласка великих вода
Режим рада у периоду наиласка великих вода

Уз сам акумулациони базен ХЕ „Бочац" нема већих насеља нити обрадивих површина. Не јавља се потреба за кориштењем хидроакумулације у сврху наводњавања, али регулисање испуштања воде у корито ријеке низводно је посебно осјетљиво питање узимајући у обзир да се низводно налази једна од најгушће насељених регија Републике Српске.

Акумулациони базен ХЕ "Бочац" са укупном запремином од 52,10 x 106 m3 (1,75% средњег годишњег отицања) представља простор за вишедневно до седмично изравнавање протока. Корисна запремина за денивелацију од 28 m (до коте 254,00) је 42,90 x 106 m3. Са обзиром, да се из енергетских разлога ниво успора претежно задржава на котама што ближим коти нормалног успора, могућности за прихватања радног таласа су доста ограничене. Чак и уз могућност правовременог пражњења кроз форсирани рад ХЕ "Бочац" (водећи рачуна и о низводним корисницима) може се омогућити тек прихватања таласа са кратким повратним периодима.

Око питања улоге хидроелектране у условима наиласка великих вода шира јавност није довољно упозната. У тренуцима када долази до поплава у Лијевче пољу, у центар пажње јавности ставља се рад електране, а широко су раширена погрешна мишљења људи од тога да „електрана изазива поплаве" до тога да „нису ништа урадили да се поплаве спријече". Разлози оваквих и сличних мишљења постоје због тога што су хидроелектране, као стратешки објекти, дуго времена биле склоњене од очију јавности, а по природи свог положаја су у кањонима, далеко од насеља, тако да је познавање природе рада хидроелектрана просјечног становника остало на врло слабом нивоу.

Ради упознавања могућности и ограничења хидроелектране и хидроакумулације, остварена је већа сарадња са новинским и телевизијским кућама, нарочито оним који су локалног карактера. У току мјесеца септембра, за вријеме ремонтних радова, организован је „Дан за медије" гдје су по принципу „Дана отворених врата" позвани представници свих медијских кућа из Бањалуке, цивилних заштита низводних градова, ронилачких, рафтинг и кајак-кану клубова на ријеци Врбас, те туристичких и невладиних организација везаних за ријеку Врбас.

У нормалним условима рада, ХЕ "Бочац" никако не може бити узрок поплавном таласу, а могућности за ублажавање таласа са кратким повратним периодима су врло ограничене. За правовремене манипулације са погоном ХЕ "Бочац" потребне су поуздане вишедневне прогнозе падавина и дотока у сливном подручју. За ту намјену, у изради је Хидроинформациони систем слива ријеке Врбас.