Хидроелектране на Врбасу
 

Ријека Врбас

Врбас је ријека у западном дијелу Босне и Херцеговине, дугачка око 235 km, са површином слива око 6386 km2. Настаје од два врела на јужној падини планине Вранице (Зец-Планини). Извире на 1.530 метара надморске висине и дренира централни дио сјеверних падина Динарског планинског масива.

Изградња ХЕ "Бочац"

O почетку изградње хидроелектране у Бочачкој клисури почело се размишљати одмах након изградње хидроелектрана „Јајце 1" и „Јајце 2".
На потезу водотока ријеке Врбас од ХЕ „Јајце 2" до Бања Луке, првобитно је била предвиђена изградња једне високе бране „Бања Лука". Ова брана је требала да врши годишње изравнавање протока у ријеци Врбас.

Пројектовање ХЕ "Бочац"

Идејни пројекат за изградњу хидроелектране „Бочац" израђен је од стране Енергоинвестовог ООУР-а „Хиграинжењеринг" из Сарајева (у даљем тексту пројектант).

Експлоатација ХЕ "Бочац"

Хидроелектрана „Бочац" је прибранско постројење на ријеци Врбас и пројектована је као вршна електрана са седмичним изравнавањем. Изграђена хидроелектрана користи 16,2% укупног хидропотенцијала ријеке Врбас са притокама. Овај дио хидропотенцијала Врбаса се у цјелости налази у Републици Српској.

 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.