Хидроелектране на Врбасу
 

Односи с јавношћу

Искоришћавајући низак доток ријеке Врбас током августа, септембра и октобра, сваке године се, у већој или мањој мјери, обављају редовни годишњи ремонти. Ремонтни радови су пажљиво припремани, а рокови извођења радова и набавка материјала планирани и реализовани су уз пуну сарадњу и укљученост одговорних лица у оквиру МХ „Електропривреда" РС а.д.

Међутим, примијећено је да шира јавност, и поред извјештавања медија, нема сасвим јасну представу шта ремонтни радови у хидроелектрани подразумијевају и на који начин они утичу на проток ријеке Врбас низводно од ХЕ „Бочац". Заправо, многи људи немају јасну представу ни како хидроелектране функционишу, шта све могу да раде и која су им ограничења. У тренуцима када долази до поплава у Лијевче пољу, у центар пажње јавности се ставља рад електране.

Дуго су хидроелектране, као стратешки објекти, били мјеста скривена од очију јавности, тајанствена и помало мистична. Времена су се промјенила и сада се безбједност објекта чува савременом технологијом и добро обученим људством, а посебна пажња се, са друге стране, посвећује имиџу предузећа, односима са јавношћу, спортским, невладиним и еколошким удружењима.
Хидроелектрана има првенствено енергетску функцију у генерисању електричне енергије, али је, истовремено, изузетно значајна њена улога у регулисању тока ријеке Врбас ради извођења грађевинских радова у кориту ријеке, спортских и туристичких манифестација, смањења штете од великих вода, наноса смеђа и сл.

У жељи да искористимо могућност да се јавности прикажу радови који, у „нормалном„ режиму рада машина, није могуће видјети, да прикажемо начин рада електране, начин регулисања ријеке низводно од бране, саму електрану и њене могућности и ограничења као и напоре који се улажу за очување животне средине, безбједности објекта и поузданости рада електране, сваке године се организује „Дан отворених врата". Приреди се, мала презентација за представнике медијских кућа, цивилних заштита, ронилачких, рафтинг и кајак-кану клубова на ријеци Врбас, туристичких организације са којима сарађујемо у вези регулисања водостаја ријеке Врбас, колеге из сусједних хидроелектрана као и за остале заинтересоване стране.

Гостима се предоче ремонтни радови који су били у току на турбинској, генераторској и машинској етажи те новоуграђена опрема. Потом се кроз кратку презентацију укаже на напоре за очување животне средине, регулисање водотока низводно од електране, ограничења у могућностима у спречавању од поплава и начин на који се обавља сарадња са странама заинтересованим за коришћење вода ријеке Врбас. Путем одговора на питања, дискусије и необавезног дружења, учесници се дотакну многих тема од заједничког интересовања.

Циљ није да се за кратко вријеме нађу одговори на све проблеме који постоје у регулацији воде ријеке Врбас, очувања природе и начина задовољења, често сукобљених интереса, заинтересованих страна, него да се покаже како електрана заправо ради, шта су јој могућности, а шта ограничења и које све напоре улаже у задовољења интереса заинтересованих страна.

У досадашњем пословању ЗП „Хидроелектране на Врбасу" а.д. Мркоњић Град остварена је нарочита сарадња са ронилачким клубом „Бук" из Бањалуке, рафтинг клубом „Кањон", кајак-кану клубом „Врбас", Туристичком организацијом града Бањалука и Цивилном заштитом Бањалука као и многим другим заинтересованим странама.

Хидроелектрана „Бочац" је често одредиште ђачких екскурзија и посјета невладиних организација. Циљ је да се јавност што више упозна са природом рада ове хидроелектране.

 

Контакт

Требате више информације о овој теми? Контактирајте нас већ данас.