Управа предузећа

Управа друштва:

1. мр Милановић Горан - в.д. Директор

2. Јарић Велибор, дипл. инж. ел. - в.д. Извршни директор за производњу и одржавање

3. Зељковић Славојка дипл. есс - Извршни директор за економско финансијске послове

4. Јовановић Мирјана, дипл. правник - Извршни директор за орагнизационо-правне и кадровске послове